Member | Language thai eng | A  A  A
                                                         บริการทันตกรรม         

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)     
                                          เป็นการชดเชยฟันที่สูญเสียไปและเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความสวยงามและความสมดุลให้โครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร 
  

                   ฟันเทียมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้  

          -ฟันเทียมชนิดติดแน่น ได้แก่ ครอบฟัน สะพานฟัน วัสดุที่ใช้ทำจากโลหะและพอซเลน             

           -ฟันเทียมชนิดถอดได้ ทั้งชนิดถอดได้บางส่วน,ครึ่งปากหรือทั้งปาก ส่วนโครงหรือฐาน               

           มีทั้งแบบโครงโลหะและฐานพลาสติก นอกจากนี้ยังมีสะพานฟันถอดได้                            

          -รากฟันเทียม เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่มีรากฟัน และไม่ต้องการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้   

   
รักษารากฟัน  

  
  
  
.
  


           ขั้นตอนการรักษา   
     เป็นการนำเอาเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตัวฟันออกไป  โดยปกติจะใช้เวลาในการรักษา 2-4 ครั้ง  หลังจากนั้นจะทำการอุดรากฟัน ฟันที่ควรต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ ได้แก่ ฟันผุหรือหักทะลุโพรงประสาทฟันซึ่งไม่สามารถรักษาโดยการอุดได้ หรือฟันที่ได้ั้รับอันตรายจากแรงกระแทก คนไข้จะมาด้วยอาการ ปวดฟัน
ฟันเปลี่ยนสีเข้มกว่าเดิมหลังได้รับการรักษารากฟันแล้วควรต้องทำเดือยฟันและครอบฟัน เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีความแข็งแรงพอและสวยงามดังเดิม
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม     
                             
             เป็นการแก้ไขลักษณะที่มีความผิดปกติบางประการ หรือความไม่พึงพอใจของคนไข้ต่อตัวฟันหรือโครงสร้างของใบหน้า
        และขากรรไกรเช่น ฟันห่างฟันสีเข้ม ฟันซ้อนเก คางยื่น การแก้ไขไ้ด้แก่ การปิดช่องว่างระหว่างฟัน การฟอกสีฟัน การจัดฟัน
      การตัดกราม การอุดฟันสีเหมือนฟันการเคลือบผิวหน้าฟัน เป็นต้น

 
   
ทันตกรรมเด็ก  
       เป็นงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพฟัน สร้างทัศนคติและความคุ้นเคยของการ
   ตรวจรักษาฟันระหว่างทันตแพทย์และเด็กๆได้แก่ การตรวจเช็คสุขภาพฟันตามกำหนด 
   การขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน การใส่เครื่องมือคงสภาพช่อง
  ว่างระหว่างฟันเพื่อรอฟันแท้ขึ้น  การอุดฟัน  ถอนฟันน้ำนม การรักษารากฟันเด็กและ
  ใส่ครอบฟันสำเร็จรูป     
   
 
 
ทันตกรรมจัดฟัน
 


  
      
(ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุง)    
 
   
   
 ศัลยศาสตร์ช่องปาก  
การผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก คือการผ่าตัดฟันคุด ถอนฟัน การปลูกกระดูก การฝังรากฟันเทียมและการจัดฟันผ่าตัดขากรรไกร รวมไปถึงการรักษาผ่าตัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น การปรึกษาทันตกรรม การวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม และวางแผนการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา เป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก
 
   
   
 รากเทียม  
(ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุง)
 
   
   
ทันตกรรมทั่วไป  
(ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุง)