Member | Language thai eng | A  A  A
    

 

 

 

 

 


                                              
                                                                                 
                         

 

                          

                            ศูนย์ทันตกรรมพระราม2  เป็นศูนย์ทันตกรรมที่เน้นให้การบริการตรวจรักษาทางทันตกรรมครบวงจร 

           โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาออกตรวจประจำได้แก่ ทันตกรรมเด็ก,จัดฟัน, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

           รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก,ศัลยกรรมช่องปาก ,รากเทียม ได้เปิดดำเนินการครั้งแรกที่สาขาถนนพระราม2 

           ตั้งแต่ปี พศ.2546 เป็นต้นมา หลังจากนั้นจากจำนวนคนไข้ที่มากขึ้น จึงได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการและ

           เพิ่มจำนวนห้องตรวจและทันตแพทย์ที่ออกตรวจในแต่ละวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการบริการ
  
                 
                       ต่อมาในปี พศ. 2549 จึงได้ทำการเปิดให้บริการ สาขาที่2 ณ ถนนกาญจนาภิเษก โดยยึด

           หลักการและมาตรฐานในการครวจรักษาเดียวกันทั้ง 2 สาขา 

                      ล่าสุดในเดือนเมษายน พศ.2556  สาขาพระราม2 ได้ทำการย้ายสถานที่ให้บริการ จากที่ทำการเดิม

          ไป 700 เมตร เป็นอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับกับการขยายการให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

                      ปัจจุบันทางศูนย์ทันตกรรมพระราม2  มีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ประจำอยู่ทั้ง 2 สาขา

           รวมกว่า 30 ท่าน พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาทุกวัน โดยคนไข้สามารถโทรสอบถามรายละเอียด 

           และทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ทุกวัน  นเวลาทำการ (10.00-19.00 น. ทุกวัน)